Alternativ mässa i Götene 

              Mässa i Götene-07

 västkustkuriren

 västkustkuriren

Trumhealing

trumhealing

Inslag i Radio Prime 25 nov 2010